דלג על צרו קשר

צרו קשר

דלג על התחברודלג על

לוגו_ספרים_דיגיטליים.png
דלג על

משתתף.jpg
דלג על

קישורים לאתרים

גלים.jpg
אופק.jpg
מנבסנט.jpg
עת_הדעת.jpg
פורטל_התוכן_החינוכי.jpg
הספרייה_הלאומית.jpg
הספרייה הלאומית
דלג על

פדגוגיה_איכותית.png
דלג על

יש_עם_מי_לדבר.jpg
דלג על חיפוש מרחבי־לימוד

חיפוש מרחבי־לימוד


ENGLISHHAYOVEL: ENGLISH CORNERגלישה בטוחה 2011: "חיים ברשת" - גלישה בטוחה "יובלתון": עיתון מקוון בית ספר "היובל" - תש"ע"עברית שפה יפה": "שנת השפה העברית"זה"ב היובל: זהירות בדרכים שכבה ה'חינוך לאורח חיים בריא: חינוך לספורט בריאות, פנאי וערכיםיובלתון תשע"א: עיתון מקוון בי"ס היובל תשע"איום שיא: פעילויות המשך ליום שיא בנושא "גלישה בטוחה באינטרנט"יזכור: משואה לגבורה תשע"איצחק רבין: יום הזיכרון ליצחק רבין ז"למדעים היובל: מדעיםמורות: חדר מורות "היובל"מצעד הספרים: מצעד הספרים היובל תש"עמתמטיכיף: מתמטיקה תשע"אסיגלית הדס: העשרה מתמטית - סיגלית הדסקנה מידה: לומדים לחשב קנה מידהשכבה ג' היובל: מרחב למידה של שכבה ג' -תש"עשכבה ד': המרחב של שכבה ד' - תשע"אשכבה ה תשע"א: שכבה ה תשע"אאב טיפוס: אב טפוס למרחב כיתתידובדבן: ו' דובדבן"עצמאי בשטח": "עצמאי בשטח" - שיעורי זה"ב מקוונים שכבה ה'סחלב: ד-1 סחלבשקדיה: ד-2 שקדיהדולב: ד-3 דולבדבורנית: ד-4 דבורניתסביון: ה סביוןסתונית: ה סתוניתיסמין: ה יסמיןגפן: ה-4 גפןנורית: ו נוריתחצב: ו חצבורד: ו ורדתלתן: ב-2 תלתןאלון: ב-3 אלוןבמבוק: ב-4 במבוקרותם: ב-1 רותםתות: ג-1 תותרקפת: ג-2 רקפתחמניה: ג-3 חמניהלילך: ג- 4 לילךאלה: א אלההרדוף: א הרדוףפטל: א פטלאנגלית ג' היובל: אנגלית ג' היובלפינת היועצת: פינת היועצתמדעים א'-ב': מדעים שכבה א'-ב'מדעים ג'-ד': מדעים שכבה ג'-ד'מדעים ה'-ו': מדעים שכבה ה'-ו'מתמטיקה ה'-ו': מתמטיקה שכבות ה'+ו'מתמטיקה ג'-ד': מתמטיקה שכבות ג'+ד'מתמטיקה א'-ב': מתמטיקה שכבות א'+ב' אנגלית א'+ב': אנגלית שכבה א'+ב'שפה א'-ב': שפה שכבה א'-ב'שפה ג'-ד': שפה שכבה ג'-ד'שפה ה'-ו': שפה שכבה ה'-ו'חינוך גופני: חינוך גופני - תשע"במידע להורים היובל: מידע להורים היובלאודות היובל: אודות היובלשלובים: "עוגן" לתלמידי "היובל"אנגלית ד' היובל : אנגלית ד' היובל אנגלית ה' היובל: אנגלית ה' היובלאנגלית ו' היובל: אנגלית ו' היובל צבעוני: א צבעוני אורך חיים בריא: מרחב בית ספרי "חינוך לאורח חיים בריא"איכות הסביבה: מרחב בית ספרי - איכות הסביבההספרייה: הספרייהשילוב טכנולוגיה בהוראת מתמטיקה: שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקהאומנות ג'-ד': אומנות ג'-ד'אומנות ו ': אומנות ו'עינב1: מדברים עם עינב 1אודליה1: יש עם מי לדבראודליה2: מדברים עם אודליה2אודליה3: מדברים עם אודליה3אודליה4: מדברים עם אודליה4עינב2: מדברים עם עינב 2מובילים פדגוגיה איכותית: "בית ספר היובל" מוביל פדגוגיה איכותיתתשעג: תבנית תשעגתבנית_1: תבנית תשעג העתקה 1ה1: ה סחלבאב טיפוס_1: אב טפוס למרחב כיתתי העתקה 1כיתת לילך: ה לילךכיתת תות: ה תותורד_1: ו ורד העתקה 1שכבה א': שכבת כיתות א'כיתת חמנייה: ה חמנייהכיתת רקפת: ה רקפתכיתת רותם: ד' רותםכיתת סחלב תשעד: ו' סחלבכיתת שקדיה תשע"ד: ו' שקדיהכיתת דולב תשע"ד: ו' דולבכיתת דבורנית תשע"ד: ו' דבורניתכיתת תלתן: ד' תלתןכיתת אלון: ד' אלוןכיתת במבוק: ד' במבוקכיתת פטל: ג' פטלא 2 : א' 2 תפוזכיתת הרדוף: ג' הרדוףכיתת צבעוני: ג' צבעוניכיתת ורד: ב' ורדכיתת מנגו: ב' מנגונסיון123: מרחב לימודכיתת שקמה: ב' שקמהכיתת דובדבן: ב' דובדבןא'1: א'1 ליצ'יג' אלה: כיתת אלהא 3: א'3 תפוחא'4: א' 4 קקאוCF101: תרבות ומורשת ישראלתרבות: שם מלא של המרחב־לימוד 101מצוינות באמנות: מצוינות באומנות - כיתות ג'מוסיקה: מוסיקה ביובלמוזיקה: מוסיקהCF103: ערביתלמידה בחירום: למידה בחירוםיש עם מי לדבר: יש עם מי לדברחדשות האתר

תמונה של עדי רפאל
קייטנות דיגטליות
על ידי עדי רפאל בתאריך 1/08/2014, 18:05
 


תמונה של עדי רפאל
כניסה חופשית לעת הדעת
על ידי עדי רפאל בתאריך 17/07/2014, 20:46
 


תמונה של עדי רפאל
אגרת להורים לגבי מבצע "צוק איתן"
על ידי עדי רפאל בתאריך 11/07/2014, 10:42
 
מצורפת אגרת להורים לגבי מבצע "צוק איתן"תמונה של עדי רפאל
רשימות הספרים
על ידי עדי רפאל בתאריך 1/07/2014, 10:26
 


תמונה של עדי רפאל
גלויה לקיץ בטוח
על ידי עדי רפאל בתאריך 29/06/2014, 17:43
 
מצורפת גלויה לקיץ בטוח להורים ולילדים
דלג על חדשות אחרונות נגללותדלג על מצגת תמונות

מצגת תמונות

כינוס אנגלית
דלג על מרחבי־לימוד הפעילים ביותרדלג על משתמשים מחוברים

משתמשים מחוברים

(5 דקות אחרונות)
  • משתמש אורח
דלג על

למידה_בחירום.png